Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.02.2019

Dodatok k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS

Dodatok č.1 k Dohode č. 18/36/052/267

Nula €

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

12.02.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Pracovnú zdravotnú službu

62019

Nula €

ENDORF, s. r. o.

Obec Kravany

12.02.2019

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby

PZS_2019/02

8,00 EUR Osem €

ENDORF, s. r. o.

Obec Kravany

01.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

1/2019

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

24.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

32019

20,00 EUR Dvadsať €

Ferencová Anna

Obec Kravany

23.01.2019

Zmluva o dielo

22019

5 995,99 EUR Päťtisícdeväťstodeväťdesiaťpäť € 99/100

Ing. Ján Cihoň - DOMEX

Obec Kravany

18.01.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2019_2

140,00 EUR Jedenstoštyridsať €

Obec Kravany

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: