Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.05.2019

Poistná zmluva

9289000292

73,08 EUR Sedemdesiattri € 08/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

26.04.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/36/052/68

1 387,80 EUR Jedentisíctristoosemdesiatsedem € 80/100

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Kravany

24.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39250

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

09.04.2019

Zmluva o dielo

162019

22 497,39 EUR Dvadsaťdvatisícštyristodeväťdesiatsedem € 40/100

MOPAX, s. r. o.

Obec Kravany

28.03.2019

Kúpna zmluva

152019

2 150,00 EUR Dvetisícstopäťdesiat €

Pavličko Adrián

Obec Kravany

21.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

142019

120,00 EUR jedenstodvadsať €

Martin Ščuka

Obec Kravany

21.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

132019

60,00 EUR Šesťdesiat €

Martin Ščuka

Obec Kravany

05.03.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

122019

Nula €

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

05.03.2019

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

112019

685,28 EUR Šesťstoosemdesiaťpäť € 28/100

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

20.02.2019

Nájomná zmluva

102019

27,00 EUR Dvadsaťsedem €

Michlík Ivan

Obec Kravany

13.02.2019

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 2

Nula €

NATUR-PACK, a. s.

Obec Kravany

13.02.2019

Zámenná zmluva na nehnuteľnosti

92019

Nula €

Barilla Štefan, Barillová Anna

Obec Kravany

13.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2019000058

103,16 EUR Jedenstotri € 16/100

Mesto Košice

Obec Kravany

13.02.2019

Dodatok k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS

Dodatok č.1 k Dohode č. 18/36/052/267

Nula €

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

12.02.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Pracovnú zdravotnú službu

62019

Nula €

ENDORF, s. r. o.

Obec Kravany

12.02.2019

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby

PZS_2019/02

8,00 EUR Osem €

ENDORF, s. r. o.

Obec Kravany

01.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby

1/2019

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

24.01.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

32019

20,00 EUR Dvadsať €

Ferencová Anna

Obec Kravany

23.01.2019

Zmluva o dielo

22019

5 995,99 EUR Päťtisícdeväťstodeväťdesiaťpäť € 99/100

Ing. Ján Cihoň - DOMEX

Obec Kravany

18.01.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01/2019_2

140,00 EUR Jedenstoštyridsať €

Obec Kravany

Obec Spišské Bystré

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1