Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

20/36/010/27

Nula €

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Kravany

08.10.2020

Zmluva o dielo

392020

4 838,66 EUR Štyritisícosemstotridsaťosem € 66/100

PROFIL INVEST TEN, s. r. o.

Obec Kravany

08.10.2020

Zmluva o dielo

382020

5 974,17 EUR Päťtisícdeväťstosedemdesiatštyri € 17/100

KKOK, s. r. o.

Obec Kravany

01.10.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

4619015480

142,52 EUR Jedenstoštyridsaťdva € 52/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

01.10.2020

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

4619015479

136,20 EUR Jedenstotridsaťšesť € 20/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

28.08.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní poradenstva

1

Nula €

MOAD, s. r. o.

Obec Kravany

24.08.2020

Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu

372020

Nula €

Mäsovýroba DORO, s. r. o.

Obec Kravany

20.08.2020

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 15.06.2020

1

502,00 EUR Päťstodva €

Bukovina Martin, Bukovina Ján, Baranová Anna

Obec Kravany

19.08.2020

Kúpna zmluva

362020

548,00 EUR Päťstoštyridsaťosem €

Barilla Jakub, Barillová Radka

Obec Kravany

18.08.2020

Zmluva o dielo

352020

Nula €

KKOK, s. r. o.

Obec Kravany

18.08.2020

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 07.07.2020

1

240,00 EUR Dvestoštyridsať €

Husár Tomáš

Obec Kravany

18.08.2020

Sponzorská zmluva

342020

300,00 EUR Tristo €

PRO POPULO Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

17.08.2020

Zámenná zmluva na nehnuteľností

332020

Nula €

Šavel Jozef

Obec Kravany

22.07.2020

Poistná zmluva

322020

22,95 EUR Dvadsaťdva € 95/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

21.07.2020

Zmluva o prenájme futbalového ihriska a šatní

312020

2 000,00 EUR Dvetisíc €

OFK 1934 Spišské Bystré

Obec Kravany

21.07.2020

Zmluva o nájme reklamnej plochy

302020

50,00 EUR Päťdesiat €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

17.07.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo 314/2016/01

62020

2 493 588,88 EUR Dvamiliónyštyristodeväťdesiattritisícpäťstoosemdesiatosem € 88/100

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.

Obec Kravany

08.07.2020

Kúpna zmluva

292020

500,00 EUR Päťsto €

Králik Stanislav

Obec Kravany

08.07.2020

Kúpna zmluva

282020

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto €

Králik Stanislav

Obec Kravany

07.07.2020

Kúpna zmluva

272020

240,00 EUR Dvestoštyridsať €

Husár Tomáš

Obec Kravany

26.06.2020

Kúpna zmluva

262020

1 100,00 EUR Jedentisícjedensto€

AGROTAVAROK, s. r. o.

Obec Kravany

25.06.2020

Dodatok k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12020

4 152,00 EUR Štyritisícjedenstopäťdesiatdva €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

16.06.2020

Kúpna zmluva

252020

502,00 EUR Päťstodva €

Bukovina Martin, Bukovina Ján, Baranová Anna

Obec Kravany

12.06.2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

SC2020/122

Nula €

MET Slovakia, a. s.

Obec Kravany

03.06.2020

Kúpno-predajná zmluva

252020

1 850,00 EUR Jedentisícosemstopäťdesiat €

Fiala Vladimír

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: