Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2022

Dodatok k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

19

podľa dodatku

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

12.01.2022

Kúpna zmluva

12022

300,00 EUR Tristo €

Fedor Vladimír

Obec Kravany

22.12.2021

Kúpna zmluva

222021

3 065,00 EUR Tritisícšesťdesiatpäť €

Svitaň Jozef

Obec Kravany

22.12.2021

Kúpna zmluva

212021

3 175,00 EUR Tritisícjedenstosedemdesiatpäť €

Oravec Roman

Obec Kravany

09.12.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

CO_1-A68Y2ZMT_1-A68Y5O6Q

273,00 EUR Dvestosedemdesiattri €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

06.12.2021

Dodatok k Zmluve č. 1/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12022

1 440,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsať €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

06.12.2021

Zmluva č. 1/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12021

120,00 EUR Jedenstodvadsať €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

01.12.2021

Dodatok k Zmluve č. 1/2011

22021

8 250,00 EUR Osemtisícdvestopäťdesiat €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

19.11.2021

Zmluva o poskytovaní tlačových služieb

202021

Nula €

Z+M servis, a. s.

Obec Kravany

28.10.2021

Dohoda o realizácii činnosti menších obecných služieb pre Obec Kravany

21/36/010/58

Nula €

Obec Kravany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

28.09.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

192021

podľa Zmluvy

RAMAR Export, s. r. o.

Obec Kravany

08.09.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

32/PZ/2021

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

17.08.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

182021

20,90 EUR Dvadsať € 90/100

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

16.08.2021

Zmluva o dielo

172021

6 919,50 EUR Šesťtisícdeväťstodevätnásť € 50/100

Žiga Patrik

Obec Kravany

16.08.2021

Kúpna zmluva

9930465393

31,00 EUR Tridsaťjeden €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

16.08.2021

Zmluva o prenájme futbalových šatní

162021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto €

OFK 1934 Spišské Bystré

Obec Kravany

11.08.2021

Dodatok 2 k Licenčnej zmluve č. U1004/2013

2 U1004/2013

175,00 EUR Jedenstosedemdesiatpäť €

MADE, s. r. o.

Obec Kravany

20.07.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

286/123/21Pv

Nula

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Obec Kravany

01.07.2021

Zmluva o prenájme

152021

221,76 EUR Dvestodvadsaťjeden € 76/100

Lindström, s. r. o.

Obec Kravany

01.07.2021

Kúpna zmluva

132021

6 970,00 EUR Šesťtisícdeväťstosedemdesiat €

MMstorax, s. r. o.

Obec Kravany

28.06.2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

252/123/21Pv

Nula €

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Obec Kravany

28.06.2021

Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

162021

2 142,72 EUR Dvetisícjedenstoštyridsaťdva € 72/100

EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.

Obec Kravany

17.06.2021

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-VO-408-042/2021

Nula

Ministerstvo vnútra SR

Obec Kravany

07.06.2021

Dodatok k poistnej zmluve

1

81,00 EUR Osemdesiatjeden €

UNIQA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

03.06.2021

Zmluva o dielo

142021

18 030,00 EUR Osemnásťtisíctridsať €

Veríme v Zábavu

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: