Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.10.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/36/052/187

77,10 EUR Sedemdesiatsedem € 10/100

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

23.10.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

272019

175,00 EUR Jedenstosedemdesiatpäť €

Ing. Daniel Janík, Mgr. Alena Janíková

Obec Kravany

11.10.2019

Zmluva o dielo

262019

3 025,00 EUR Tritisícdvadsaťpäť €

Ferenc Peter

Obec Kravany

10.10.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/36/010/14

Nula €

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

25.09.2019

Kúpna zmluva

252019

100,00 EUR Jedensto €

Michlík Ivan

Obec Kravany

17.09.2019

Kúpna zmluva

242019

175,00 EUR Jedenstosedemdesiatpäť €

Ing. Daniel Janík, Mgr. Alena Janíková

Obec Kravany

17.09.2019

Nájomná zmluva

232019

1,00 EUR Jeden €

Skokan Bartolomej

Obec Kravany

11.09.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci

N20160329005D02

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

04.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/114/2019

40,00 EUR Štyridsať €

Petruľová Tatiana

Obec Kravany

04.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/300/2019

40,00 EUR Štyridsať €

Zelinová Alžbeta

Obec Kravany

26.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

2191123856

Nula €

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

26.08.2019

Zmluva o dielo

222019

270,00 EUR Dvestosedemdesiat €

Janičková Ivana

Obec Kravany

01.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-04261

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Obec Kravany

Fond na podporu umenia

26.07.2019

Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

16

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

18.07.2019

Sponzorská zmluva

212019

350,00 EUR Tristopäťdesiat €

LAJMEX SLOVAKIA TRADING, s. r. o.

Obec Kravany

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku zo zisku z minulých rokov

202019

200,00 EUR Dvesto €

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Obec Kravany

26.06.2019

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

192019

Nula €

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

14.06.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

N20160329005D01

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

12.06.2019

Zmluva o nájme reklamnej plochy

18/2019

100,00 EUR Jedensto €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

12.06.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2028976241

29,00 EUR Dvadsaťdeväť €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

06.06.2019

Sponzorská zmluva

172019

1 000,00 EUR Jedentisíc €

PRO POPULO Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

06.05.2019

Poistná zmluva

9289000292

73,08 EUR Sedemdesiattri € 08/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

26.04.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/36/052/68

1 387,80 EUR Jedentisíctristoosemdesiatsedem € 80/100

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Kravany

24.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39250

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

09.04.2019

Zmluva o dielo

162019

22 497,39 EUR Dvadsaťdvatisícštyristodeväťdesiatsedem € 40/100

MOPAX, s. r. o.

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: