Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.03.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služien

212020

Nula €

BSK EUROPE PLUS, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3200480

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

05.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

22020

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Kravany

05.03.2020

Kúpna zmluva

202020

460,00 EUR Štyristošesťdesiat €

Gavalier Štefan

Obec Kravany

20.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2020000293

209,64 EUR Dvestodeväť € 64/100

Mesto Košice

Obec Kravany

18.02.2020

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

192020

Nula €

NATUR-PACK, a. s.

Obec Kravany

18.02.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

CO_1-9LJPBEG9_1-9NDW68YF

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

06.02.2020

Dodatok č. 17 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

02/V-06

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

31.01.2020

Zmluva o spolupráci

N20200130013

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

29.01.2020

Kúpna zmluva

182019

1 980,00 EUR Jedentisícdeväťstoosemdesiat €

CBS, s. r. o.

Obec Kravany

29.01.2020

Zmluva poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

12020

4 200,00 EUR Štyritisícdvesto €

Obecný futbalový klub Kravany

Obec Kravany

23.01.2020

Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ

PP05

749,76 EUR Sedemstoštyridsaťdeväť € 76/100

MASLEN, s.r. o.

Obec Kravany

21.01.2020

Darovacia zmluva

42020

Nula

Zmok Jozef

Obec Kravany

21.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

32020

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

20.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU

Nula

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

19.12.2019

Dodatok k Zmluve o dielo 314/2016

42019

2 494 819,42 EUR Dvamiliónyštyristodeväťdesiatštyritisícosemstodevätnásť € 42/100

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.

Obec Kravany

19.12.2019

Dodatok k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

1/2020

600,00 EUR Šesťsto €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

19.12.2019

Nájomná zmluva

302019

75,00 EUR Sedemdesiatpäť €

Glejdurová Anetta

Obec Kravany

18.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

36122019SK

1 098,00 EUR Jedentisícdeväťdesiatosem €

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Kravany

12.12.2019

Nájomná zmluva

292019

40,00 EUR Štyridsať €

Rusňáková Mariana

Obec Kravany

11.12.2019

Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc

018619

100,00 EUR Jedensto €

MOAD, s. r. o.

Obec Kravany

04.12.2019

Dodatok k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

1/2019

Nula €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

20.11.2019

Kúpna zmluva

282019

1 487,00 EUR Jedentisícštyristoosemdesiatsedem €

Branislav Ovšonka

Obec Kravany

13.11.2019

Poistná zmluva

9289000070

14,98 EUR Štrnásť € 98/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

31.10.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/36/052/187

77,10 EUR Sedemdesiatsedem € 10/100

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: