Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.06.2022

Nájomná zmluva

112022

500,00 EUR

Obec Kravany

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.

28.06.2022

Kúpna zmluva

102022

550,00 EUR

Obec Kravany

Bc. Ján Zeman

27.06.2022

Notárska zápisnica - kúpna zmluva

N 73/2022

480,00 EUR

Obec Kravany

Ingrid Liptáková

24.06.2022

Zmluva o nájme pozemku

92022

20,00 EUR

Obec Kravany

Cihoň Ľubomír

20.06.2022

Notárska zápisnica - kúpna zmluva

N 68/2022

1 870,00 EUR

Obec Kravany

Glejdura Patrik

08.06.2022

Zmluva o prenájme miesta na umiestnenie reklamnej tabule

82022

100,00 EUR

Obec Kravany

ID STONE, s. r. o.

01.06.2022

Kúpna zmluva

72022

240,00 EUR

Obec Kravany

Tomajková Mária

12.05.2022

Dodatok ku Kúpnej zmluve z 01.04.2022

1_52022

720,00 EUR Sedemstodvadsať €

Obec Kravany

Molitor Marián, Molitorová Mariana

10.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

3220930

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

04.05.2022

Hromadná licenčná zmluva

VP/22/04684/001

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

28.04.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

2

Neuvedené

Adam Valluš

Obec Kravany

13.04.2022

Darovacia zmluva

62022

1 826,00 EUR

Záchrana OZ

Obec Kravany

01.04.2022

Kúpna zmluva

52022

720,00 EUR Sedemstodvadsať €

Obec Kravany

Molitor Marián, Molitorová Mariana

28.03.2022

Zmluva o zbere, vývoze a zhodnotení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

2/POH-c/2022

18,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

17.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

12022

1 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Kravany

17.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

22022

3 800,00 EUR Tritisícosemsto €

Obecný futbalový klub Kravany

Obec Kravany

17.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

32022

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto €

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

15.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

42022

1 000,00 EUR Jedentisíc €

OFK 1934 Spišské Bystré

Obec Kravany

15.02.2022

Dodatok k Zmluve o spolupráci

N20200130013D01

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

14.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

115-02-2022-SK

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Kravany

11.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022

012022

1 464,48 EUR Jedentisícštyristošesťdesiatštyri € 48/100

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

21.01.2022

Dodatok k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

19

podľa dodatku

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

12.01.2022

Kúpna zmluva

12022

300,00 EUR Tristo €

Fedor Vladimír

Obec Kravany

22.12.2021

Kúpna zmluva

222021

3 065,00 EUR Tritisícšesťdesiatpäť €

Svitaň Jozef

Obec Kravany

22.12.2021

Kúpna zmluva

212021

3 175,00 EUR Tritisícjedenstosedemdesiatpäť €

Oravec Roman

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: