Poslanci OZ

p. Benko Pavol

p. Dragoš Jaroslav

p. Ferienčík Rastislav

p. Bc.Kollárová Katarína

p. Molitor Marián

p. Praženica Ján

p. Zmok Jozef

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2024:

06.06.2024

22.08.2024

10.10.2024

28.11.2024