Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.11.2020

3212020

Kancelárske potreby

280,91 EUR Dvestoosemdesiat € 91/100

Alza.sk s. r. o.

Obec Kravany

04.11.2020

102020

Oprava výtlkov na obecných komunikáciách a parkovisko pri obecnom úrade

2 340,00 EUR Dvetisíctristoštyridsať €

Asfalt Tatry, s. r. o.

Obec Kravany

20.10.2020

426608170

Kancelárske potreby

82,18 EUR Osemdesiatdva € 18/100

Alza.sk s. r. o.

Obec Kravany

20.10.2020

1603109402

Kancelárske potreby

10,62 EUR Desať € 62/100

Dušan Valentovič

Obec Kravany

15.10.2020

20021033

Kancelárske stoličky

117,72 EUR Jedenstosedemnásť € 72/100

B2B Partner s.r.o.

Obec Kravany

12.10.2020

08102020

Inzerát - hlavný kontrolór

160,20 EUR Jedenstošesťdesiat € 20/100

Petit Press, a. s.

Obec Kravany

01.10.2020

572020

Náplň do lekárničky, rúška

59,64 EUR Päťdesiatdeväť € 64/100

Pears Health Cyber, s.r.o.

Obec Kravany

01.10.2020

562020

Bezkontaktný dávkovač dezinfekčného prostriedku, stojan, roztok, batérie

204,98 EUR Dvestoštyri € 98/100

Ing. Peter Badár

Obec Kravany

01.10.2020

6110730022

Bezkontaktný teplomer

39,00 EUR Tridsaťdeväť €

NAY, a. s.

Obec Kravany

23.09.2020

200923115112

Pohľadnice

109,49 EUR Jedenstodeväť € 49/100

National Pen

Obec Kravany

22.09.2020

5855

Knihy - knižnica

28,80 EUR Dvadsaťosem € 80/100

Ing. Karol Šulek

Obec Kravany

04.09.2020

6200938451

Jedálne kupóny

499,04 EUR Štyristodeväťdesiatdeväť € 04/100

Up Slovensko, s. r. o.

Obec Kravany

20.08.2020

1282062020

Knihy - knižnica

38,00 EUR Tridsaťosem €

Zdenko Cabala

Obec Kravany

20.08.2020

5511

Knihy - knižnica

49,60 EUR Štyridsaťdeväť € 60/100

Ing. Karol Šulek

Obec Kravany

10.06.2020

6200620543

Jedálne kupóny

399,40 EUR Tristodeväťdesiatdeväť € 40/100

Up Slovensko, s. r. o.

Obec Kravany

01.06.2020

1243692020

Knihy do knižnice

34,50 EUR Tridsaťštyri € 50/100

Zdenko Cabala

Obec Kravany

14.05.2020

4458

Knihy - knižnica

63,30 EUR Šesťdesiattri € 30/100

Ing. Karol Šulek

Obec Kravany

06.05.2020

6200513243

Jedálne kupóny

707,83 EUR Sedemstosedem € 83/100

Up Slovensko, s. r. o.

Obec Kravany

02.04.2020

5398

Čistiaci prostriedok

11,70 EUR Jedenásť € 70/100

T a J, s. r. o.

Obec Kravany

25.03.2020

202000161

Prívesný vozík

510,00 EUR Päťstodesať €

EBECO, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

202000159

Tonery

187,43 EUR Jedenstoosemdesiatsedem € 43/100

ABEL - Computers, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

202000158

Ochranné rúška 200 ks

397,50 EUR Tristodeväťdesiatsedem € 50/100

Educas, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

202000157

Pokládka zámkovej dlažby v objekte obecného úradu - dielňa 40m2

280,00 EUR Dvestoosemdesiat €

Ferenc Peter

Obec Kravany

19.03.2020

200346282

Rúška s respirátorom

479,60 EUR Štyristosedemdesiatdeväť € 60/100

RAJ HOLDING, s. r. o.

Obec Kravany

12.02.2020

729

Obrusy, uteráky, utierky

105,60 EUR Jedenstopäť € 60/100

TEXICOP, s. r. o.

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: