Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.06.2020

6200620543

Jedálne kupóny

399,40 EUR Tristodeväťdesiatdeväť € 40/100

Up Slovensko, s. r. o.

Obec Kravany

01.06.2020

1243692020

Knihy do knižnice

34,50 EUR Tridsaťštyri € 50/100

Zdenko Cabala

Obec Kravany

14.05.2020

4458

Knihy - knižnica

63,30 EUR Šesťdesiattri € 30/100

Ing. Karol Šulek

Obec Kravany

06.05.2020

6200513243

Jedálne kupóny

707,83 EUR Sedemstosedem € 83/100

Up Slovensko, s. r. o.

Obec Kravany

02.04.2020

5398

Čistiaci prostriedok

11,70 EUR Jedenásť € 70/100

T a J, s. r. o.

Obec Kravany

25.03.2020

202000161

Prívesný vozík

510,00 EUR Päťstodesať €

EBECO, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

202000159

Tonery

142,56 EUR Jedenstoštyridsaťdva € 56/100

ABEL - Computers, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

202000158

Ochranné rúška 200 ks

397,50 EUR Tristodeväťdesiatsedem € 50/100

Educas, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

202000157

Pokládka zámkovej dlažby v objekte obecného úradu - dielňa 40m2

280,00 EUR Dvestoosemdesiat €

Ferenc Peter

Obec Kravany

19.03.2020

200346282

Rúška s respirátorom

479,60 EUR Štyristosedemdesiatdeväť € 60/100

RAJ HOLDING, s. r. o.

Obec Kravany

12.02.2020

729

Obrusy, uteráky, utierky

105,60 EUR Jedenstopäť € 60/100

TEXICOP, s. r. o.

Obec Kravany

30.01.2020

115401819

Čistiace prostriedky

44,80 EUR Štyridsaťštyri € 80/100

Internet Mall Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

24.01.2020

118823

Svietidlá

132,20 EUR Jedenstotridsaťdva € 20/100

N-Terr, s. r. o.

Obec Kravany

21.01.2020

12020

Tlačivá

14,30 EUR Štrnásť € 30/100

Centrum polygrafických služieb

Obec Kravany

08.01.2020

42020

Vlajka SR

19,20 EUR Devätnásť € 20/100

Signo, s. r. o.

Obec Kravany

30.12.2019

195885857

LCD monitor, počítač HP

432,08 EUR Štyristotridsaťdva € 08/100

Alza.cz

Obec Kravany

16.12.2019

1692019

Tonery

151,32 EUR Jedenstopäťdesiatjeden € 32/100

ABEL - Computers, s. r. o.

Obec Kravany

13.12.2019

1912131832

Tonery

34,19 EUR Tridsaťštyri € 19/100

Jaroslav Adamec - Phobosstudio

Obec Kravany

10.12.2019

1622019

Cúvacia kamera

113,00 EUR Jedenstotrinásť €

Globalmall, s. r. o.

Obec Kravany

04.12.2019

1582019

Kancelárske potreby

151,44 EUR Jedenstopäťdesiatjeden € 44/100

Alza.sk s. r. o.

Obec Kravany

03.12.2019

1502019

Zbúranie betónovej autobusovej zastávky, položenie zámkovej dlažby a osadenie novej autobusovej…

600,00 EUR Šesťsto €

MOPAX, s. r. o.

Obec Kravany

03.12.2019

1512019

Praktická príručka "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020"

33,00 EUR Tridsaťtri €

Regionálne vzdelávacie centrum-združenie obcí

Obec Kravany

13.11.2019

1442019

Odkopanie zeminy a úprava terénu p. č. KNC 2/5 - areál materskej školy.

Nula €

MOPAX, s. r. o.

Obec Kravany

23.10.2019

1402019

Prenájom autoplošiny

Nula €

ŠMAD EXPRES, s. r. o.

Obec Kravany

26.09.2019

1192019

Jedálne kupóny

924,36 EUR Deväťstodvadsaťštyri € 36/100

Up Slovensko, s. r. o.

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: