Poruchové služby

Plyn:   +421 850 111 727

Voda: +421 850 111 800

Elektrina: +421 800 123 332,  +421 850 123 333

Verejné osvetlenie, rozhlas: +421 52/7782197