Navigácia

Obsah

Obecný úrad Kravany

059 18  Kravany 111

Tel.: +421 52 77 821 97
IČO: 00 326 291
DIČ: 2020674920
IBAN: SK13 7500 0000 0040 2893 5455

 

Starosta obce

Igor Gavalier
Tel.: +421 52 77 821 97
Mobil:  +421 907 924 680
E-mail: starosta@obeckravany.sk

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Iveta Gavalierová
Tel.: +421 52 77 821 97
E-mail: urad@obeckravany.sk

Ekonomické oddelenie a mzdy

Mgr. Lucia Liptáková
Tel.: +421 52 77 821 97
E-mail: kravany@obeckravany.sk

Terénny sociálny pracovník

Mgr. Viera Knižková
Mobil: +421 907 722 801
E-mail: tspkravany@azet.sk

Stavebný úrad

Ing. Tomáš Bruk
Mobil: +421 907 921 266
E-mail: stavebnyurad@liptovskateplicka.sk
 

Hlavný kontrolór

Adriana Luptáková

Zodpovedná osoba

Mgr. Jozef Jendrichovský

E-mail: info@zodpovednaosoba.eu

Mobil: 0911 794 174