Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.11.2020

12020

Pranie futbalových dresov a upratovanie budovy futbalových šatní

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem €

Zelinová Alžbeta

Obec Kravany

25.11.2020

20200561

Samolepky na hrobové miesta

57,00 EUR Päťdesiatsedem €

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

25.11.2020

2011021

Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 07-12/2020

60,00 EUR Šesťdesiat €

NAJ, s. r. o.

Obec Kravany

25.11.2020

2011107

Oprava vozidla Peugeot

234,42 EUR Dvestotridsaťštyri € 42/100

WAGON TRADING, s. r. o.

Obec Kravany

25.11.2020

16112020

Strava členov tímu testovania COVID-19 - 2. kolo

124,20 EUR Jedenstodvadsaťštyri € 20/100

MI-TATRY, s. r. o.

Obec Kravany

25.11.2020

1052004012

Odvoz a zneškodnenie odpadu 10/2020

1 208,08 EUR Jedentisícdvestoosem € 08/100

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

25.11.2020

202025

Zemné práce

460,00 EUR Štyristošesťdesiat €

AŠAK Peter Pavličko

Obec Kravany

25.11.2020

602020

Oprava výtlkov na obecných komunikáciách a parkovisko pri obecnom úrade

2 340,00 EUR Dvetisíctristoštyridsať €

Asfalt Tatry, s. r. o.

Obec Kravany

25.11.2020

5593013445

Telekomunikačné služby

2,46 EUR Dve € 46/100

Orange Slovensko, a. s.

Obec Kravany

25.11.2020

7292438327

Elektrina 10/2020 - obecný úrad

142,42 EUR Jedenstoštyridsaťdva € 42/100

Východoslovenská energetika, a. s.

Obec Kravany

25.11.2020

7293139855

Elektrina 10/2020 - futbalové šatne, verejné osvetlenie

220,00 EUR Dvestodvadsať €

Východoslovenská energetika, a. s.

Obec Kravany

25.11.2020

7489541302

Elektrina 09-11/2020 - Dom smútku

139,00 EUR Jedenstotridsaťdeväť €

Východoslovenská energetika, a. s.

Obec Kravany

25.11.2020

13920

Odvoz odpadu

113,28 EUR Jedenstotrinásť € 28/100

Peter Palguta

Obec Kravany

25.11.2020

432020

Odber obedov 10/2020 - sociálny fond

67,68 EUR Šesťdesiatsedem € 68/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

25.11.2020

462020

Odber obedov 10/2020 - deti v hmotnej núdzi

24,00 EUR Dvadsaťštyri €

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

25.11.2020

452020

Odber obedov 10/2020 - predškoláci

109,20 EUR Jedenstodeväť € 20/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

25.11.2020

422020

Odber obedov 10/2020 - žiaci ZŠ

208,80 EUR Dvestoosem € 80/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

25.11.2020

472020

Odber obedov 10/2020 - dôchodcovia

278,07 EUR Dvestosedemdesiatosem € 07/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

25.11.2020

492020

Odber obedov 10/2020 - zamestnávateľ

198,34 EUR Jedenstodeväťdesiatosem € 34/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

25.11.2020

3252001496

Zneškodnenie odpadu

190,72 EUR Jedenstodeväťdesiat € 72/100

Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o.

Obec Kravany

25.11.2020

8271422629

Telekomunikačné služby 10/2020

76,00 EUR Sedemdesiatšesť €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

25.11.2020

03112020

Strava členov tímu testovania COVID-19 - 1. kolo

138,00 EUR Jedenstotridsaťosem €

MI-TATRY, s. r. o.

Obec Kravany

05.11.2020

202036

Vrátené palety - dobropis

100,80 EUR Jedensto € 80/100

HIROPRO, s. r. o.

Obec Kravany

05.11.2020

20201025

Nafta

161,20 EUR Jedenstošesťdesiatjeden € 20/100

Vikartovská agrárna spoločnosť, a. s.

Obec Kravany

05.11.2020

32010021

Plastové držiaky

47,39 EUR Štyridsaťsedem € 39/100

INVESTING POPRAD, s. r. o.

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: