Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.07.2021

0362021

Programovanie 7 ks rádiostaníc pre DHZ

80,00 EUR Osemdesiat €

G-SYSTEMS Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

27.07.2021

2196234

Mesačný prenájom 2ks rohoží

18,48 EUR Osemnásť € 48/100

Lindström, s. r. o.

Obec Kravany

27.07.2021

032021

Dodanie betónových prefabrikátov - odvodňovacích žľabov, betónových krycích dosiek

6 970,00 EUR Šesťtisícdeväťstosedemdesiat €

MMstorax, s. r. o.

Obec Kravany

26.07.2021

202111

Geometrický plán - zberný dvor

610,00 EUR Šesťstodesať €

GEO-SPIŠ, s. r. o.

Obec Kravany

26.07.2021

2211103079

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - obecný rozhlas

20,40 EUR Dvadsať € 40/100

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

26.07.2021

2211103078

Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel

12,00 EUR Dvanásť €

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

26.07.2021

20211826

Hadica Pyrotex

90,00 EUR Deväťdesiat €

FLORIAN, s. r. o.

Obec Kravany

26.07.2021

432021

Odber obedov 07/2021 - predškoláci

43,20 EUR Štyridsaťtri € 20/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

26.07.2021

412021

Odber obedov 07/2021 - sociálny fond

29,52 EUR Dvadsaťdeväť € 52/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

26.07.2021

442021

Odber obedov 07/2021 - dôchodcovia

106,95 EUR Jedenstošesť € 95/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

26.07.2021

462021

Odber obedov 07/2021 - zamestnávateľ

86,51 EUR Osemdesiatšesť € 51/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

15.07.2021

1052102564

Zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 06/2021

2 436,19 EUR Dvetisícštyristotridsaťšesť € 16/100

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

15.07.2021

202106

Servis a údržba verejného osvetlenie a rozhlasu

40,00 EUR Štyridsať €

Adam Valluš

Obec Kravany

15.07.2021

5629989616

Telekomunikačné služby

1,00 EUR Jeden €

Orange Slovensko, a. s.

Obec Kravany

14.07.2021

7292629827

Elektrina 06/2021 - futbalové šatne, verejné osvetlenie

170,27 EUR Jedenstosedemdesiat € 27/100

Východoslovenská energetika, a. s.

Obec Kravany

14.07.2021

7294075433

Elektrina 06/2021 - obecný úrad

110,50 EUR Jedenstodesať € 50/100

Východoslovenská energetika, a. s.

Obec Kravany

14.07.2021

112021

Poštové služby 06/2021

5,00 EUR Päť €

Obec Kravany

Slovenská pošta, a. s.

09.07.2021

202107013

Poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administr

100,00 EUR Jedensto €

MOAD, s. r. o.

Obec Kravany

09.07.2021

132021

Služby 01-06/2021

55,56 EUR Päťdesiatpäť € 56/100

Obec Kravany

Základná škola s materskou školou

09.07.2021

2052101965

Zber, odvoz a zneškodnenie zdravotníckeho odpadu

48,00 EUR Štyridsaťosem €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

09.07.2021

3252100804

Zneškodnenie odpadu

306,99 EUR Tristošesť € 99/100

Tatranská odpadová spoločnosť, s. r. o.

Obec Kravany

08.07.2021

21701416

Prášok na deratizáciu

30,00 EUR Tridsať €

De-Aqua, s. r. o.

Obec Kravany

08.07.2021

402021

Odber obedov 06/2021 - zamestnávateľ

179,35 EUR Jedenstosedemdesiatdeväť € 35/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

08.07.2021

382021

Odber obedov 06/2021 - dôchodcovia

163,68 EUR Jedenstošesťdesiattri € 68/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

08.07.2021

342021

Odber obedov 06/2021 - sociálny fond

61,20 EUR Šesťdesiatjeden € 20/100

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: