Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.07.2020

Poistná zmluva

322020

22,95 EUR Dvadsaťdva € 95/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

21.07.2020

Zmluva o prenájme futbalového ihriska a šatní

312020

2 000,00 EUR Dvetisíc €

OFK 1934 Spišské Bystré

Obec Kravany

21.07.2020

Zmluva o nájme reklamnej plochy

302020

50,00 EUR Päťdesiat €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

17.07.2020

Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo 314/2016/01

62020

2 493 588,88 EUR Dvamiliónyštyristodeväťdesiattritisícpäťstoosemdesiatosem € 88/100

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.

Obec Kravany

08.07.2020

Kúpna zmluva

292020

500,00 EUR Päťsto €

Králik Stanislav

Obec Kravany

08.07.2020

Kúpna zmluva

282020

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto €

Králik Stanislav

Obec Kravany

07.07.2020

Kúpna zmluva

272020

240,00 EUR Dvestoštyridsať €

Husár Tomáš

Obec Kravany

26.06.2020

Kúpna zmluva

262020

1 100,00 EUR Jedentisícjedensto€

AGROTAVAROK, s. r. o.

Obec Kravany

25.06.2020

Dodatok k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12020

4 152,00 EUR Štyritisícjedenstopäťdesiatdva €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

16.06.2020

Kúpna zmluva

252020

502,00 EUR Päťstodva €

Bukovina Martin, Bukovina Ján, Baranová Anna

Obec Kravany

12.06.2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

SC2020/122

Nula €

MET Slovakia, a. s.

Obec Kravany

03.06.2020

Kúpno-predajná zmluva

252020

1 850,00 EUR Jedentisícosemstopäťdesiat €

Fiala Vladimír

Obec Kravany

26.05.2020

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

20/368/052/76

Nula €

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Kravany

22.05.2020

Dodatok k licenčnej zmluve č. 1

1

140,40 EUR Jedenstoštyridsať € 40/100

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

15.05.2020

Dodatok k Zmluve č. 1/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

22020

720,00 EUR Sedemsto €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

13.05.2020

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta

242020

Nula €

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Kravany

05.05.2020

Kúpna zmluva

232020

220,00 EUR Dvestodvadsať €

Mgr. Tomáš Maro, Mgr. Michaela Marová

Obec Kravany

29.04.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

222020

Nula €

Adam Valluš

Obec Kravany

20.04.2020

Dodatok 5 k Zmluve o dielo 314/2016

52020

2 493 588,96 EUR Dvamiliónyštyristodeväťdesiattritisícpäťstoosemdesiatosem € 96/100

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.

Obec Kravany

08.04.2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

1

48,00 EUR Štyridsaťosem €

Glejdurová Anetta

Obec Kravany

20.03.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služien

212020

Nula €

BSK EUROPE PLUS, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3200480

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

05.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

22020

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Kravany

05.03.2020

Kúpna zmluva

202020

460,00 EUR Štyristošesťdesiat €

Gavalier Štefan

Obec Kravany

20.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2020000293

209,64 EUR Dvestodeväť € 64/100

Mesto Košice

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: