VZN

Rok 2021

VZN č.4/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,05 kB
Stiahnuté: 569×

VZN č.5/2021 o nakladaní s KO a DSO

VZN_nakladaniesodpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341 kB
Stiahnuté: 148×

VZN č.6/2021 o financovaní v školstve a školských zariadeniach

VZN_školstvo_financovanie_dodatok1_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,96 kB
Stiahnuté: 132×

Rok 2020

VZN č.1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole zriadenej obcou

VZN_školstvo_zápisdoškoly_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,9 kB
Stiahnuté: 304×

VZN č.2/2020 o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou

VZN_školstvo_školskýobvod_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,49 kB
Stiahnuté: 328×

VZN č.4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci

VZN_pohrebisko_prevádzkovýporiadok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,34 kB
Stiahnuté: 333×

VZN č.5/2020 o financovaní Materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,49 kB
Stiahnuté: 311×

VZN č.6/2020 o určení výšky mesačného príspevku v Materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,74 kB
Stiahnuté: 281×

VZN č.3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kravany

VZN_pohrebisko_ochrannépásmo_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,77 kB
Stiahnuté: 309×

VZN č.7/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO

scan_0117.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,89 MB
Stiahnuté: 310×

VZN č.8/2020 o miestnych daniach na území obce Kravany

scan_0116.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Stiahnuté: 205×

VZN č.9/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Kravany

scan_0115.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Stiahnuté: 687×
Zobrazené 21-32 z 32