VZN

Zásady o odmeňovaní poslancov

Zásady o odmeňovaní poslancov

sken0009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Stiahnuté: 105×

Rok 2024

VZN č.1/2024 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou

Sken_20240219.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,43 MB
Stiahnuté: 66×

Rok 2023

VZN č.1/2023, ktorým sa dopĺňa VZN č.6/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a v školských zariadeniach

sken0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,63 kB
Stiahnuté: 88×

VZN č.2/2023 -o prevádzkovom poriadku pohrebiska

VZN_pohrebisko_prevádzkovýporiadok_dodatok2_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,13 kB
Stiahnuté: 59×

VZN č.3/2023- o dani z nehnuteľnosti

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,46 kB
Stiahnuté: 70×

VZN č.4/2023- o miestnych daniach

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,4 kB
Stiahnuté: 82×

VZN č.5/2023- o elektronickej komunikácii

VZN_elektronickákomunikácia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,49 kB
Stiahnuté: 67×

VZN č.6/2023- o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,07 kB
Stiahnuté: 66×

Rok 2022

VZN č.1/2022

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_dodatok1_na schvaľovanie (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,29 kB
Stiahnuté: 139×

VZN č.2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

sken0010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 939,55 kB
Stiahnuté: 114×

VZN č.3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

sken0011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,41 kB
Stiahnuté: 116×

VZN č.4/2022 o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda na území obce

sken0009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,48 MB
Stiahnuté: 143×

VZN č.5/2022 dodatok č.1 k VZN č.5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce

sken0008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,64 kB
Stiahnuté: 132×

VZN č.6/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a školských zariadeniach

sken0038.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 955,02 kB
Stiahnuté: 88×

VZN č.7/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území obce

sken0037.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Stiahnuté: 106×

VZN č.8/2022 -dodatok č.2 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

sken0033.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,32 kB
Stiahnuté: 91×

Rok 2021

VZN 1/2021

VZN 12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,98 MB
Stiahnuté: 205×

VZN č.2/2021

VZN 22021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 188×

VZN č.3/2021

VZN32021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,55 kB
Stiahnuté: 200×

VZN č.4/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,05 kB
Stiahnuté: 568×

VZN č.5/2021 o nakladaní s KO a DSO

VZN_nakladaniesodpadmi_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341 kB
Stiahnuté: 147×

VZN č.6/2021 o financovaní v školstve a školských zariadeniach

VZN_školstvo_financovanie_dodatok1_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,96 kB
Stiahnuté: 131×

Rok 2020

VZN č.1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole zriadenej obcou

VZN_školstvo_zápisdoškoly_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,9 kB
Stiahnuté: 303×

VZN č.2/2020 o určení školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou

VZN_školstvo_školskýobvod_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,49 kB
Stiahnuté: 327×

VZN č.4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci

VZN_pohrebisko_prevádzkovýporiadok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,34 kB
Stiahnuté: 332×

VZN č.5/2020 o financovaní Materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 272,49 kB
Stiahnuté: 310×

VZN č.6/2020 o určení výšky mesačného príspevku v Materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,74 kB
Stiahnuté: 280×

VZN č.3/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kravany

VZN_pohrebisko_ochrannépásmo_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,77 kB
Stiahnuté: 308×

VZN č.7/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO

scan_0117.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,89 MB
Stiahnuté: 309×

VZN č.8/2020 o miestnych daniach na území obce Kravany

scan_0116.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,43 MB
Stiahnuté: 204×

VZN č.9/2020 o dani z nehnuteľnosti na území obce Kravany

scan_0115.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Stiahnuté: 686×