DHZ Kravany

Na internetovej stránke: http://facebook.com/hasici.kravany

 

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad

                            hasičské súťaže a akcie – rok 2024                                .

..