Zmluvy

 


 

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 7. 2024

Sponzorská zmluva

17/2024

200,00 EUR

Veríme v Zábavu

Obec Kravany

1. 7. 2024

Sponzorská zmluva

16/2024

100,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.

Obec Kravany

28. 6. 2024

Sponzorská zmluva

15/2024

500,00 EUR

BEXER, s. r. o.

Obec Kravany

26. 6. 2024

Sponzorská zmluva

14/2024

500,00 EUR

MOPAX, s. r. o.

Obec Kravany

21. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

613/2024

1 400,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Kravany

19. 6. 2024

Hromadná licenčná zmluva

VP/24/04684/001

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

19. 6. 2024

Zmluva o nájme reklamnej plochy

13/2024

150,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

3. 6. 2024

Sponzorská zmluva

12/2024

500,00 EUR

SBA - B&t GROUP, s. r. o.

Obec Kravany

27. 5. 2024

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

11/2024

190,00 EUR

Východoslovenská energetika, a. s.

Obec Kravany

17. 5. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S51/2024

1,23 EUR

Obec Kravany

Lipták Milan

30. 4. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S50/2024

1,23 EUR

Obec Kravany

Iveta Vaculík Gavalierová

23. 4. 2024

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

4_222020

Nula €

Adam Valluš

Obec Kravany

23. 4. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S49/2024

1,23 EUR

Obec Kravany

Martin Vitkaj

17. 4. 2024

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Pracovnú zdravotnú službu

10/2024

Neuvedené

ENDORF, s. r. o.

Obec Kravany

17. 4. 2024

Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby

PZS_2024/02

Neuvedené

ENDORF, s. r. o.

Obec Kravany

17. 4. 2024

Zmluva o audítorskom overení

9/2024

1 560,00 EUR

DOMINANT AUDIT, s. r. o.

Obec Kravany

10. 4. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S48/2024

1,23 EUR

Obec Kravany

Ovšonková Mária

26. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3240939

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

22. 3. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S47/2024

1,23 EUR

Obec Kravany

Hudáč Vladimír

21. 3. 2024

Dohoda o spolupráci o umiestnení samostatne stojacích kontajnerov

35/2024/TANAP

Neuvedené

Správa Tatranského národného parku

Obec Kravany

21. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2024000975

214,16 EUR

Obec Kravany

Mesto Košice

19. 3. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S46/2024

1,23 EUR

Obec Kravany

Lipták Jozef

15. 3. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb Externý manažment

8/2024

12 600,00 EUR

Energia plus s. r. o.

Obec Kravany

15. 3. 2024

Nájomná zmluva

7/2024

Neuvedené

Obec Kravany

Základná škola s materskou školou

13. 3. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou

S136/2023

1,23 EUR

Obec Kravany

Rímskokatolícky farský úrad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 459