Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.03.2022

Zmluva o zbere, vývoze a zhodnotení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

2/POH-c/2022

18,00 EUR

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

17.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

12022

1 000,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Kravany

17.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

22022

3 800,00 EUR Tritisícosemsto €

Obecný futbalový klub Kravany

Obec Kravany

17.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

32022

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto €

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

15.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

42022

1 000,00 EUR Jedentisíc €

OFK 1934 Spišské Bystré

Obec Kravany

15.02.2022

Dodatok k Zmluve o spolupráci

N20200130013D01

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

14.02.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

115-02-2022-SK

468,00 EUR Štyristošesťdesiatosem €

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Kravany

11.02.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2022

012022

1 464,48 EUR Jedentisícštyristošesťdesiatštyri € 48/100

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

21.01.2022

Dodatok k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

19

podľa dodatku

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

12.01.2022

Kúpna zmluva

12022

300,00 EUR Tristo €

Fedor Vladimír

Obec Kravany

22.12.2021

Kúpna zmluva

222021

3 065,00 EUR Tritisícšesťdesiatpäť €

Svitaň Jozef

Obec Kravany

22.12.2021

Kúpna zmluva

212021

3 175,00 EUR Tritisícjedenstosedemdesiatpäť €

Oravec Roman

Obec Kravany

09.12.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

CO_1-A68Y2ZMT_1-A68Y5O6Q

273,00 EUR Dvestosedemdesiattri €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

06.12.2021

Dodatok k Zmluve č. 1/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12022

1 440,00 EUR Jedentisícštyristoštyridsať €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

06.12.2021

Zmluva č. 1/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12021

120,00 EUR Jedenstodvadsať €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

01.12.2021

Dodatok k Zmluve č. 1/2011

22021

8 250,00 EUR Osemtisícdvestopäťdesiat €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

19.11.2021

Zmluva o poskytovaní tlačových služieb

202021

Nula €

Z+M servis, a. s.

Obec Kravany

28.10.2021

Dohoda o realizácii činnosti menších obecných služieb pre Obec Kravany

21/36/010/58

Nula €

Obec Kravany

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

28.09.2021

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov

192021

podľa Zmluvy

RAMAR Export, s. r. o.

Obec Kravany

08.09.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

32/PZ/2021

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

17.08.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

182021

20,90 EUR Dvadsať € 90/100

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

16.08.2021

Zmluva o dielo

172021

6 919,50 EUR Šesťtisícdeväťstodevätnásť € 50/100

Žiga Patrik

Obec Kravany

16.08.2021

Kúpna zmluva

9930465393

31,00 EUR Tridsaťjeden €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

16.08.2021

Zmluva o prenájme futbalových šatní

162021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto €

OFK 1934 Spišské Bystré

Obec Kravany

11.08.2021

Dodatok 2 k Licenčnej zmluve č. U1004/2013

2 U1004/2013

175,00 EUR Jedenstosedemdesiatpäť €

MADE, s. r. o.

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: