Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

32020

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Základná škola s materskou školou

Obec Kravany

20.01.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji zariadenia

CO_1-9KZIPKXE_1-9KZIWPIU

Nula

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

19.12.2019

Dodatok k Zmluve o dielo 314/2016

42019

2 494 819,42 EUR Dvamiliónyštyristodeväťdesiatštyritisícosemstodevätnásť € 42/100

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.

Obec Kravany

19.12.2019

Dodatok k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

1/2020

600,00 EUR Šesťsto €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

19.12.2019

Nájomná zmluva

302019

75,00 EUR Sedemdesiatpäť €

Glejdurová Anetta

Obec Kravany

18.12.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

36122019SK

1 098,00 EUR Jedentisícdeväťdesiatosem €

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Kravany

12.12.2019

Nájomná zmluva

292019

40,00 EUR Štyridsať €

Rusňáková Mariana

Obec Kravany

11.12.2019

Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc

018619

100,00 EUR Jedensto €

MOAD, s. r. o.

Obec Kravany

04.12.2019

Dodatok k zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

1/2019

Nula €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

20.11.2019

Kúpna zmluva

282019

1 487,00 EUR Jedentisícštyristoosemdesiatsedem €

Branislav Ovšonka

Obec Kravany

13.11.2019

Poistná zmluva

9289000070

14,98 EUR Štrnásť € 98/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

31.10.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/36/052/187

77,10 EUR Sedemdesiatsedem € 10/100

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

23.10.2019

Dodatok ku kúpnej zmluve

272019

175,00 EUR Jedenstosedemdesiatpäť €

Ing. Daniel Janík, Mgr. Alena Janíková

Obec Kravany

11.10.2019

Zmluva o dielo

262019

3 025,00 EUR Tritisícdvadsaťpäť €

Ferenc Peter

Obec Kravany

10.10.2019

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

19/36/010/14

Nula €

Obec Kravany

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

25.09.2019

Kúpna zmluva

252019

100,00 EUR Jedensto €

Michlík Ivan

Obec Kravany

17.09.2019

Kúpna zmluva

242019

175,00 EUR Jedenstosedemdesiatpäť €

Ing. Daniel Janík, Mgr. Alena Janíková

Obec Kravany

17.09.2019

Nájomná zmluva

232019

1,00 EUR Jeden €

Skokan Bartolomej

Obec Kravany

11.09.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci

N20160329005D02

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

04.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/114/2019

40,00 EUR Štyridsať €

Petruľová Tatiana

Obec Kravany

04.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/300/2019

40,00 EUR Štyridsať €

Zelinová Alžbeta

Obec Kravany

26.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

2191123856

Nula €

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

26.08.2019

Zmluva o dielo

222019

270,00 EUR Dvestosedemdesiat €

Janičková Ivana

Obec Kravany

01.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-04261

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Obec Kravany

Fond na podporu umenia

26.07.2019

Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

16

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: