Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2019

Nájomná zmluva

232019

1,00 EUR Jeden €

Skokan Bartolomej

Obec Kravany

11.09.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci

N20160329005D02

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

04.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/114/2019

40,00 EUR Štyridsať €

Petruľová Tatiana

Obec Kravany

04.09.2019

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

A/300/2019

40,00 EUR Štyridsať €

Zelinová Alžbeta

Obec Kravany

26.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

2191123856

Nula €

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

26.08.2019

Zmluva o dielo

222019

270,00 EUR Dvestosedemdesiat €

Janičková Ivana

Obec Kravany

01.08.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

19-514-04261

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Obec Kravany

Fond na podporu umenia

26.07.2019

Dodatok č. 16 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

16

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

18.07.2019

Sponzorská zmluva

212019

350,00 EUR Tristopäťdesiat €

LAJMEX SLOVAKIA TRADING, s. r. o.

Obec Kravany

15.07.2019

Zmluva o poskytnutí príspevku zo zisku z minulých rokov

202019

200,00 EUR Dvesto €

Urbárske pozemkové spoločenstvo

Obec Kravany

26.06.2019

Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta

192019

Nula €

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Kravany

14.06.2019

Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca

N20160329005D01

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

12.06.2019

Zmluva o nájme reklamnej plochy

18/2019

100,00 EUR Jedensto €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

12.06.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2028976241

29,00 EUR Dvadsaťdeväť €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

06.06.2019

Sponzorská zmluva

172019

1 000,00 EUR Jedentisíc €

PRO POPULO Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

06.05.2019

Poistná zmluva

9289000292

73,08 EUR Sedemdesiattri € 08/100

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.

Obec Kravany

26.04.2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/36/052/68

1 387,80 EUR Jedentisíctristoosemdesiatsedem € 80/100

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Kravany

24.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39250

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

09.04.2019

Zmluva o dielo

162019

22 497,39 EUR Dvadsaťdvatisícštyristodeväťdesiatsedem € 40/100

MOPAX, s. r. o.

Obec Kravany

28.03.2019

Kúpna zmluva

152019

2 150,00 EUR Dvetisícstopäťdesiat €

Pavličko Adrián

Obec Kravany

21.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

142019

120,00 EUR jedenstodvadsať €

Martin Ščuka

Obec Kravany

21.03.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

132019

60,00 EUR Šesťdesiat €

Martin Ščuka

Obec Kravany

05.03.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

122019

Nula €

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

05.03.2019

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

112019

685,28 EUR Šesťstoosemdesiaťpäť € 28/100

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

20.02.2019

Nájomná zmluva

102019

27,00 EUR Dvadsaťsedem €

Michlík Ivan

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: