Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.06.2020

Dodatok k Zmluve č. 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

12020

4 152,00 EUR Štyritisícjedenstopäťdesiatdva €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

16.06.2020

Kúpna zmluva

252020

502,00 EUR Päťstodva €

Bukovina Martin, Bukovina Ján, Baranová Anna

Obec Kravany

12.06.2020

Zmluva o združených dodávkach zemného plynu

SC2020/122

Nula €

MET Slovakia, a. s.

Obec Kravany

03.06.2020

Kúpno-predajná zmluva

252020

1 850,00 EUR Jedentisícosemstopäťdesiat €

Fiala Vladimír

Obec Kravany

26.05.2020

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

20/368/052/76

Nula €

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Obec Kravany

22.05.2020

Dodatok k licenčnej zmluve č. 1

1

140,40 EUR Jedenstoštyridsať € 40/100

3W Slovakia, s. r. o.

Obec Kravany

15.05.2020

Dodatok k Zmluve č. 1/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby

22020

720,00 EUR Sedemsto €

Spišská katolícka charita

Obec Kravany

13.05.2020

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta

242020

Nula €

Galileo Corporation, s. r. o.

Obec Kravany

05.05.2020

Kúpna zmluva

232020

220,00 EUR Dvestodvadsať €

Mgr. Tomáš Maro, Mgr. Michaela Marová

Obec Kravany

29.04.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

222020

Nula €

Adam Valluš

Obec Kravany

20.04.2020

Dodatok 5 k Zmluve o dielo 314/2016

52020

2 493 588,96 EUR Dvamiliónyštyristodeväťdesiattritisícpäťstoosemdesiatosem € 96/100

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s.

Obec Kravany

08.04.2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

1

48,00 EUR Štyridsaťosem €

Glejdurová Anetta

Obec Kravany

20.03.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služien

212020

Nula €

BSK EUROPE PLUS, s. r. o.

Obec Kravany

20.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3200480

3 000,00 EUR Tritisíc €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kravany

05.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

22020

1 000,00 EUR Jedentisíc €

Dobrovoľný hasičský zbor

Obec Kravany

05.03.2020

Kúpna zmluva

202020

460,00 EUR Štyristošesťdesiat €

Gavalier Štefan

Obec Kravany

20.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

2020000293

209,64 EUR Dvestodeväť € 64/100

Mesto Košice

Obec Kravany

18.02.2020

Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

192020

Nula €

NATUR-PACK, a. s.

Obec Kravany

18.02.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

CO_1-9LJPBEG9_1-9NDW68YF

150,00 EUR Jedenstopäťdesiat €

Slovak Telekom, a. s.

Obec Kravany

06.02.2020

Dodatok č. 17 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Kravany

02/V-06

Nula €

Brantner Poprad, s. r. o.

Obec Kravany

31.01.2020

Zmluva o spolupráci

N20200130013

Nula €

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kravany

29.01.2020

Kúpna zmluva

182019

1 980,00 EUR Jedentisícdeväťstoosemdesiat €

CBS, s. r. o.

Obec Kravany

29.01.2020

Zmluva poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kravany

12020

4 200,00 EUR Štyritisícdvesto €

Obecný futbalový klub Kravany

Obec Kravany

23.01.2020

Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ

PP05

749,76 EUR Sedemstoštyridsaťdeväť € 76/100

MASLEN, s.r. o.

Obec Kravany

21.01.2020

Darovacia zmluva

42020

Nula

Zmok Jozef

Obec Kravany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: