Navigácia

Obsah

Späť

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2022 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú dňa 29.októbra 2022, utváram na území obce Kravany na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, a určujem volebnú miestnosť:  Budova Základnej školy a požiarnej zbrojnice, Kravany č.241, 1.poschodie.                  

 

                                                                                              Starosta obce Igor Gavalier

Vyvesené: 8. 8. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť