Navigácia

Obsah

Späť

OZNÁMENIE o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti pre referendum

 

Starosta obce Kravany v zmysle ods. 2 zákona č. 362/2022 Z. z. o vyhlásení referenda a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre referendum, ktoré sa bude konať 21.01.2023 jeden volebný okrsok pre celú obec. Pre tento okrsok určuje nasledovnú volebnú miestnosť:

 

Budova Základnej školy a Požiarnej zbrojnice - zasadačka     1. poschodie

 

 

                                                                                                Igor Gavalier 
                                                                                               starosta obce

 

Vyvesené: 10. 11. 2022

Dátum zvesenia: 22. 1. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť