Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky-Nováková Lucia

 

Obec Kravany v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

Lucia Nováková, bytom 059 18 Kravany 111,

že dňa 12.05.2022 jej bola doručená písomnosť na adresu  059 18 Kravany 111. Po dobu osemnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na Obecnom úrade, kde si ju môže prevziať počas úradných hodín.

Vyvesené: 12. 5. 2022

Dátum zvesenia: 31. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť