Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Mário Šprencel

 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

 

Obec Kravany v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje

 

Mário Šprencel, bytom 059 18 Kravany 111,

 

že dňa 18.09.2023 Vám bola doručená písomnosť na adresu 059 18 Kravany 111. Po dobu osemnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na Obecnom úrade, kde si ju môže prevziať počas úradných hodín.

Vyvesené: 18. 9. 2023

Dátum zvesenia: 6. 10. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť