Navigácia

Obsah

Tlačivá a dokumenty

Stavebný úrad

Žiadosť na odstránenie stavby Stiahnuté: 291x | 16.11.2018

Žiadosť o vydanie súpisného čísla Stiahnuté: 263x | 16.11.2018

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 401x | 16.11.2018

Malý zdroj znečistenia-povolenie Stiahnuté: 273x | 02.01.2019

Návrh na kolaudáciu Stiahnuté: 19x | 18.08.2022

Ohlásenie

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 313x | 16.11.2018

Dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Stiahnuté: 70x | 01.12.2021

Oznámenie

Kalendár triedeného zberu na rok 2023 Stiahnuté: 8x | 21.12.2022

Stránka

  • 1