Navigácia

Obsah

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov

Typ: ostatné
Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov 1.

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021

Prešovský samosprávny kraj, ako objednávateľ výkonov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme a zároveň vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov oznamuje možnosť podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce, na obdobie platnosti od 13.12.2020 do (pravdepodobne) 11.12.2021. 

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať písomne do 12.08.2020 na Obec Kravany, 059 18  Kravany 111  poštou, osobne do podateľne, ako aj e-mailom na adresu: urad@obeckravany.sk alebo kravany@obeckravany.sk .

Po zosumarizovaní požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov zašle obec požiadavku na tvorbu cestovných poriadkov podanú obcou na PSK, odbor dopravy, Námestie mieru č. 2, 080 01  Prešov. 


Vytvorené: 7. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2020 10:46
Autor: Správca Webu