Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany